Απορριφθέντες ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου: Να εξεταστούν οι ενστάσεις και να αποκατασταθεί η αδικία από το , ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αίτησης στην Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για πρόσληψη αναπληρωτών.

Απορριφθέντες ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου

Με επιστολή τους οι απορριφθέντες υποψήφιοι μέλη ΕΕΠ-ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, από τον Πίνακα της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ζητούν να εξεταστούν οι ενστάσεις και να αποκατασταθεί η αδικία ώστε να συμπεριληφθούν στους Πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής – δήλωσης προτίμησης περιοχών στην Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ η οποία σύντομα θα εκδοθεί.

Ακολουθεί η επιστολή
Τετάρτη, 10/08/2022

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
των αναπληρωτών – μελών ΕΕΠ, ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ, απορριφθέντων από τον πίνακα του διαγωνισμού 2ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π

ΠΡΟΣ ■ Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ■ Τον Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ κ. Αλέξανδρο Κοπτσή ■ Το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του Υ.ΠΑΙ.Θ. ■ Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Εχθές, ανακοινώθηκε η έκδοση της Εγκυκλίου – Πρόσκλησης για δήλωση προτίμησης περιοχών πρόσληψης την Παρασκευή, 12-08-2022 ή την Τρίτη, 16-08-2022.

Σύμφωνα με τον προσωρινό πίνακα κατάταξης της προκήρυξης 2ΕΑ/2022, πολλοί συνάδελφοι (οι οποίοι στηρίζουμε την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση πολλά χρόνια) έχουμε απορριφθεί από αυτόν λόγω των κωδικών «201 και 202» και δεν έχουμε συμπερίληφθεί με την αιτιολογία «Έλλειψης Τίτλου».

Κωδικοί που δε διαφοροποιούν τους κατόχους στη μοριοδότηση, αντιστοιχούν και οι δυο σε πτυχία Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και κατατάσσουν στον ίδιο κλάδο «ΠΕ21 Θεραπευτές Λόγου».

Οι ΠΕ21 Θεραπευτές Λόγου έχουν ενημερώσει, σχετικά με αυτούς τους κωδικούς και τον άδικο αποκλεισμό τους, όλους τους αρμόδιους φορείς και έχουν υποβάλλει τις ενστάσεις προς τον Α.Σ.Ε.Π. Μέχρι και σήμερα όμως δεν έχουμε λάβει καμία σχετική ενημέρωση επί των ενστάσεων.

Το 2019 βρέθηκε λύση για συναδέλφους, οι οποίοι είχαν απορριφθεί από τους πίνακες και εντάχθηκαν σε αυτούς τελικά.

Ζητούμε να εξεταστούν οι ενστάσεις μας, να αποκατασταθεί η αδικία και να συμπεριληφθούμε στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2ΕΑ/2022, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν έχουμε τη δυνατότητα υποβολής – δήλωσης προτίμησης περιοχών. Σας παρακαλούμε θερμά, έχουμε βρεθεί σε δύσκολη επαγγελματική, οικογενειακή και προσωπική στιγμή ο καθένας μας ξεχωριστά.

Με εκτίμηση,

Οι απορριφθέντες Λογοθεραπευτές ΠΕ21 Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 για λάθος κωδικό τίτλου σπουδών

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ