Σε επανεξέταση και επανέλεγχο των εκπτώσεων κατά 50% από τον που θα χορηγηθούν φέτος σε όσους φορολογούμενους έχουν δηλώσει πολύ χαμηλά εισοδήματα για το 2016, καθώς επίσης και των απαλλαγών ΕΝΦΙΑ που θα χορηγηθούν σε τρίτεκνους και πολύτεκνους θα προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον Φεβρουάριο του 2018, διασταυρώνοντας εξονυχιστικά τα δεδομένα των εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται φέτος.

Οι επανέλεγχοι θα γίνουν συνολικά στις δηλώσεις φόρου εισοδήματος 1,3 εκατομμυρίων νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθούν μεταβολές στα στοιχεία για τα εισοδήματα των φορολογουμένων, οι οποίες θα θέτουν εκτός προϋποθέσεων απαλλαγής (εκτός εισοδηματικών ορίων) φορολογούμενους που έλαβαν τις συγκεκριμένες απαλλαγές, αυτές θα ακυρώνονται και θα εκδίδονται νέες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ με τις οποίες οι φορολογούμενοι θα καλούνται να καταβάλουν ολόκληρα τα ποσά του φόρου.

Η διάταξη

Συγκεκριμένα, στο νέο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, περιελήφθη διάταξη (παράγραφος 2 του άρθρου 13) με την οποία προβλέπεται ότι ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2017 οι εκπτώσεις που θα χορηγηθούν με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού θα επανεξεταστούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και, σε περίπτωση μεταβολών, θα εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για το έτος αυτό. Οι έλεγχοι αυτοί αναμένεται να οδηγήσουν σε αναδρομική ανάκληση αποφάσεων χορήγησης εκπτώσεων και απαλλαγών κυρίως σε βάρος όσων φορολογουμένων θα έχουν καταφέρει να λάβουν τις απαλλαγές υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή μετά την 21η Ιουλίου 2017 (σήμερα), που λήγει η προθεσμία υποβολής των φετινών δηλώσεων.

Κατά τα λοιπά, με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:

* Προβλέπεται όριο ακατάσχετου υπολοίπου 1.250 ευρώ όχι μόνο για λογαριασμό σε τραπεζικό ίδρυμα, αλλά και για τα «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» και τις προπληρωμένες κάρτες. Σήμερα, οι φορολογούμενοι μπορούν να δηλώνουν ως ακατάσχετο από οφειλές που έχουν προς το Δημόσιο ένα λογαριασμό καταθέσεων έως του ποσού των 1.250 ευρώ.

* Προβλέπεται ότι η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων παραμένει η 31η Ιουλίου 2017.

* Μεταφέρονται κι άλλες κατηγορίες αγαθών στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% από τον κανονικό συντελεστή 24% που βρίσκονται σήμερα, μεταξύ των οποίων και τα αγροτικά εφόδια και αναλώσιμα και μηχανήματα που χρησιμοποιούν άτομα με αναπηρία, τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν περιληφθεί στον τελευταίο νόμο του υπουργείου Οικονομικών.

* Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ των ετών 2017 και 2018 ακίνητα που βρίσκονται εντός των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Λέσβου, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.

* Απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος των 500-1.000 ευρώ τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν σε ξεχωριστούς χώρους αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας.

* Επανακαθορίζονται τα πρόστιμα-παράβολα για όσους εντοπίζονται να κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα, βάσει της ακόλουθης κλίμακας:

α) 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κ.εκ.

β) 150 ευρώ, για δίκυκλα οχήματα από 251 κ.εκ. και άνω

γ) 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κ.εκ.

δ) 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1.001 κ.εκ. και άνω.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορεί να προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, εξαίρεση από την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης σε περιπτώσεις κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

* Ακυρώνονται τα παράβολα των 250 ευρώ που έχουν ήδη εκδοθεί για ανασφάλιστα οχήματα και προβλέπεται η επιστροφή των ποσών στους φορολογούμενους οι οποίοι ήδη τα πλήρωσαν, επειδή εντοπίστηκαν με ανασφάλιστα οχήματα. Το ποσό με το οποίο θα χρεωθεί το Δημόσιο υπολογίζεται σε 3,2 εκατ. ευρώ.

* Επέρχονται μεταβολές στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου που καθορίζουν τις δαπάνες μετακινήσεων υπαλλήλων με εντολή φορέων του Δημοσίου.

etypos