Από κόσκινο υποθέσεις γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών για να διαπιστώσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τους φόρους

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, χιλιάδες φακέλους με μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς ανοίγει η Εφορία. Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε 2.500 υποθέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου» για τη διάπραξη φοροδιαφυγής, καθώς και για ξέπλυμα χρήματος.

Ηδη, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έλαβε εντολή από τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή να κάνει «φύλλο και φτερό» τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν μη ετήσιες υποχρεώσεις. Δηλαδή, εξαιρούνται υποθέσεις που αφορούν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή δημοτικών τελών.

Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2023, το οποίο προβλέπει ακόμη τη διενέργεια 25.500 φοροελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με το 70% των υποθέσεων να είναι της τελευταίας 5ετίας.

Ψηλά στη λίστα βρίσκονται οι υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου του έτους 2017, για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και οι οποίες αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινής αξίας της ΔΟΥ και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.
Τι θα ελέγχουν

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων, καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο τιμή του ακινήτου.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις υπηρεσίες η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα. Επίσης ελέγχεται εάν το τέκνο δικαιούται απαλλαγή από τον φόρο γονικής παροχής λόγω πρώτης κατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι εφοριακοί ελέγχουν εάν:

Το τέκνο που είχε ζητήσει την απαλλαγή, ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Σημειώνεται ότι οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου.
Το ακίνητο αποκτήθηκε κατά πλήρη κυριότητα και ολόκληρο.
Η κατοικία ή το οικόπεδο παρέμεινε στην κυριότητα του τέκνου για τουλάχιστον μία πενταετία.
Το αίτημα για την απαλλαγή υποβλήθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση.
Το τέκνο ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα αυτών δεν είχαν τύχει στο παρελθόν απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

Κληρονομιές

Στις κληρονομιές, ο έλεγχος εστιάζει στις υποθέσεις στις οποίες υπήρξε απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς ή γονικής παροχής, επειδή η τιμή του ακινήτου ήταν κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Στο πλαίσιο αυτό ελέγχονται οι αναγραφόμενες στο συμβόλαιο τιμές ζώνης. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο, η οποία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.

Επίσης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ