Απάντηση σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο περί «μεθοδευμένων καθυστερήσεων» στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 για 8.1766 προσλήψεις στους δήμους, έδωσε το ΑΣΕΠ.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Ανεξάρτητη Αρχή προκειμένου να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών τους οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων, ελέγχει τα προσόντα, κριτήρια κατάταξης και τις ιδιότητες των υποψηφίων μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Το ΑΣΕΠ αναφέρει ότι, μέχρι σήμερα, έχουν ελεγχθεί 14.234 αιτήσεις και δικαιολογητικά υποψηφίων των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, από τις οποίες προέκυψαν 136.056 μεταβολές, που οφείλονται σε ανακριβείς δηλώσεις προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων.

Οι θέσεις προσληπτέων/διοριστέων που είναι σε εκκρεμότητα ελέγχου είναι, κατά προσέγγιση, 1.600 για την κατηγορία ΔΕ και 2.000 για την κατηγορία ΥΕ.

Βάσει των ανωτέρω, ο αυτεπάγγελτος έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων συνεχίζεται μέχρις ότου καλυφθεί το σύνολο των προκηρυχθεισών θέσεων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στην οποία δεν γίνεται πρόβλεψη για την ημερομηνία έκδοσης των τελικών αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης υποβλήθηκαν συνολικά 128.861 αιτήσεις υποψηφίων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών, εκ των οποίων 5.371 για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας ΠΕ, 6.305 για 84 θέσεις κατηγορίας ΤΕ, 46.073 για 2.714 θέσεις κατηγορίας ΔΕ και 71.112 αιτήσεις για την κάλυψη 5.235 θέσεων κατηγορίας ΥΕ.

«Το ΑΣΕΠ, όπως πάντα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο η συγκεκριμένη ελεγκτική διαδικασία και προς τούτο έχει κατανείμει, κατά προτεραιότητα, το μέγιστο μέρος του ελεγκτικού του δυναμικού», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ