Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η υπηρεσία φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015 (χρήση 2015).

Η σχετική δυνατότητα προσφέρεται μέσω της εφαρμογής  φυσικών προσώπων με την ενεργοποίηση της επιλογής ““.

Για την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ.