Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Ειδικότερα, θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

Ζητούνται άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 14 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το workenter.

Δείτε:

ΠΕ Ψυχολόγοι (Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, Πύργος, Πάτρα)
ΠΕ Νοσηλευτές (Αττική, Θεσσαλονίκη)
ΠΕ Φαρμακοποιοί (Αττική, Θεσσαλονίκη)
ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (Αττική, Θεσσαλονίκη)
ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί (Αττική, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη, Αγρίνιο, Πάτρα)
ΤΕ Νοσηλευτές (Αττική, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Βόλος, Κομοτηνή, Πύργος, Ηράκλειο)
ΔΕ Ειδικοί Θεραπευτές (Αττική, Θεσσαλονίκη)

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά 22 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 11 Δεκεμβρίου 2022.