Νέα αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας των εταιρειών που λειτουργούν πλατφόρμες διαμεσολάβησης μεταφοράς επιβατών, όπως η Beat και η Bolt (πρώην Taxify) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, φέρνει τροπολογία που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου με το οποίο κυρώθηκε η συμφωνία με την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων. Με την ίδια τροπολογία ανοίγει στην ουσία ο δρόμος ώστε να εγκαταστήσουν οι οδηγοί τερματικά ηλεκτρονικών πληρωμών (), ώστε να δέχονται πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, υπηρεσία που σήμερα παρέχει μικρή μειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Με την τροπολογία αλλάζει η διαδικασία και τιμολόγηση των συναλλαγών με κάρτες που πραγματοποιούν οι πελάτες π.χ. της Beat. Μέχρι σήμερα, όταν ένας πελάτης της εταιρείας χρησιμοποιούσε κάρτα για να πληρώσει μια διαδρομή, τότε η Beat εισέπραττε το συνολικό ποσό, κρατούσε την προμήθειά της και επέστρεφε το υπόλοιπο στον οδηγό ταξί μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού. Ο οδηγός ταξί δεν χρειαζόταν να διαθέτει POS αφού η συναλλαγή γινόταν μέσω της εφαρμογής της Beat, π.χ. με χρήση Paypal ή πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κ.λπ.

Με την τροποποίηση του νόμου 4530/2018, που ψηφίστηκε προ ημερών, ο οδηγός ταξί θα εισπράττει το συνολικό ποσό μέσω της συναλλαγής με κάρτα και συνεπώς πρέπει να διαθέτει συσκευή POS για να συνεχίσει να συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Beat. Αφού εισπράξει το σύνολο του ποσού, ο οδηγός ταξί θα καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας διαμεσολάβησης την προμήθειά της.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει πως «εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε αριθμό λογαριασμού πληρωμών του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με τη συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί».

Η τροπολογία αντικαθιστά την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του νόμου 4530/2018 για το καθεστώς λειτουργίας των εταιρειών διαμεσολάβησης μεταφορικού έργου, η οποία προέβλεπε, «εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τον καταναλωτή και διαφορετικά προς τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων».