Αναβολή για δύο μήνες στον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών χιλιάδων επιχειρήσεων με το σύστημα TAXIS προκαλεί η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτόν, στο τέλος Μαΐου έληγε η προθεσμία για την απόσυρση τουλάχιστον 110.000 ταμειακών μηχανών που δεν έχουν την τεχνική δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS για την αποστολή δεδομένων.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις ταμειακές μηχανές θα έπρεπε να δηλώσουν μέχρι τις 31 Μαΐου στο ΤΑXIS την παύση της χρήσης τους και όφειλαν να τις αντικαταστήσουν με άλλες που θα πληρούσαν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις διασύνδεσης με το συγκεκριμένο σύστημα.

Εφόσον δεν το έπρατταν θα καλούνταν να καταβάλουν πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται σε 500 ευρώ για κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι έκτακτες συνθήκες που διαμορφώθηκαν πλέον στην ελληνική οικονομία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού έθεσαν εκτός ομαλής λειτουργίας τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και μεταξύ αυτών και όσες είχαν την υποχρέωση απόσυρσης των ταμειακών τους μηχανών μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.