: Αυτόματη αναπροσαρμογή στις τιμές της αγοράς και  επέκταση του συστήματος σε 1.500 περιοχές

Αλλαγές μετά τον νέο , ο λογαριασμός του οποίου θα φθάσει στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του Απριλίου.

Πιο αναλυτικά, το ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων το οποίο προβλέπει:

την ένταξη στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών και των τελευταίων περιοχών που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ καθώς και

την πιλοτική λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των . Το νέο πληροφοριακό σύστημα που θα στηθεί θα παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς των ακινήτων και όπου εντοπίζει αυξομειώσεις στις εμπορικές τιμές θα παρεμβαίνει αυτόματα και θα αναπροσαρμόζει τις τιμές ζώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να προχωρήσουν στη χάραξη των ζωνών για τις περιοχές που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο αντικειμενικό σύστημα.

Το καλοκαίρι, θα πιάσουν ξανά δουλειά οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων. Θα κληθούν να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος για να καθορίσουν τιμές. Στη συνέχεια θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι μέχρι το τέλος του 2022 το σύστημα των αντικειμενικών αξιών να εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα και οι τιμές που λαμβάνει υπόψη της η Εφορία για να υπολογίζει φόρους και τέλη να αγγίζουν τις τιμές που επικρατούν στην αγορά.

Εκτός από την ένταξη και των τελευταίων περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα το υπουργείο Οικονομικών θα «τρέξει» :

Την επαναχάραξη των τιμών ζώνης σε πρώτη φάση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και το Τεχνικό Επιμελητήριο αναμένεται εντός του 2022 να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Οπως αναφέρουν, αρμόδιες πηγές σε αρκετές περιοχές θα σπάσουν στα δύο οι υφιστάμενες ζώνες, σε άλλες περιπτώσεις θα γίνουν επεκτάσεις, ενώ κάποιες ζώνες θα συνενωθούν.

Την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα ενταχθούν τα πάντα που αφορούν ένα ακίνητο. Από τα στοιχεία της πολεοδομίας και του κτηματολογίου μέχρι και τον ψηφιακό χάρτη των αντικειμενικών αξιών. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς των ακινήτων και όπου εντοπίζει αυξομειώσεις στις εμπορικές τιμές θα παρεμβαίνει αυτόματα και θα αναπροσαρμόζει τις τιμές ζώνης.

Το Πληροφοριακό Συστήμα Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων είναι ένα εκτιμητικό μοντέλο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Το σύστημα θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα.

Ενδεικτικά δεδομένα που στοχεύει να συγκεντρώσει το έργο είναι:

Δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλλοτρίωσης).
Δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήση γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.).

Πρόκειται για ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) εντοπισμένων γεωχωρικά.

Με βάση το σύστημα αυτό, οι όποιες μεταβολές (αυξήσεις ή μειώσεις) καταγράφονται στις εμπορικές τιμές των ακινήτων θα περνούν αυτόματα στις αντικειμενικές αξίες.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ