: Απλοποίηση διαδικασιών – Αναγνώριση προϋπηρεσιών για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘ (Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π.) με έγγραφό που δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα του προτείνει την απλοποίηση διαδικασιών σε καίριους τομείς που παρατηρεί γραφειοκρατικά κολλήματα κατά την πρόσληψη αναπληρωτών (προυπηρεσια, μισθολογική εξέλιξη)

Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια προκειμένου να σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας, προσλαμβάνονται με αυξητική τάση, χιλιάδες αναπληρωτές μέσω κρατικού προϋπολογισμού, προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και κυρίως προγραμμάτων ΕΣΠΑ. H διαχείριση των προσλήψεων, τοποθετήσεων, υπηρεσιακών μεταβολών και οικονομική αποζημίωση αποτελεί μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία που καλούνται να εκτελέσουν σήμερα οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη γραφειοκρατική διαδικασία είναι η αναγνώριση και η χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων. Δεδομένου ότι πάνω από το 80% των και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο στην ίδια διεύθυνση είναι οι ίδιοι, είναι εντελώς παράλογο να επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για το ίδιο άτομο πολλαπλές φορές.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς (Α.Π. 169228/Ε2/12 -10-2016 ΑΔΑ: 67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι αναπληρωτές προσκομίζουν σε φωτοτυπίες όλες τις υπό αναγνώριση προϋπηρεσίες που διαθέτουν με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Αφού εξεταστούν από το υπηρεσιακό συμβούλιο το αρμόδιο τμήμα προβαίνει στη μισθολογική κατάταξη. Το επόμενο σχολικό έτος οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επαναλαμβάνουν ακριβώς την ίδια διαδικασία, για τους προσλαμβανομένους εκπαιδευτικούς, που σε ποσοστό άνω του 80% αφορά τα ίδια άτομα.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που προσλαμβάνει τον , να μπορεί να αξιοποιεί τον για την έκδοση της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας αντί να ακολουθεί τη χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία της αναζήτησης των πρωτότυπες Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας από κάθε Διεύθυνση που έχει υπηρετήσει ο αναπληρωτής. Επίσης, για αρτιότερη ενημέρωση, προτείνουμε την ανάρτηση των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας στο ΟΠΣΥΔ, από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης .

Επιπλέον, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα όπου ο υπολογίζει την προϋπηρεσία από την ημέρα της υπουργικής απόφασης-πρόσληψης και όχι από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας που μπορεί να αποκλίνει κατά μία ή δύο ημέρες, προτείνουμε τη δημιουργία ενός υποπρογράμματος στο πληροφορικό πρόγραμμα του ΟΠΣΔΥ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης των προϋπηρεσιών ως εξής:

Συνολική προϋπηρεσία για διορισμό …… έτη …… μήνες ……ημέρες …… (από ημερομηνία ΦΕΚ)
Συνολική δημόσια προϋπηρεσία …… έτη …… μήνες ……ημέρες …… (από ανάληψη υπηρεσίας)

Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση του ΟΠΣΥΔ, που αποτελεί Πιστοποιημένο λειτουργικό πρόγραμμα, διενεργείται από πιστοποιημένους χρήστες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια η καταχωρηθείσα Προϋπηρεσία είναι αναμφισβήτητη.
Για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατ’ επανάληψη (και αποτελούν ποσοστό πάνω από 80% του συνόλου που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο) να λαμβάνεται υπόψη η απόφαση χορήγησης ΜΚ ή το ΑΔΚΥ του προηγούμενου σχολικού έτους και σε αυτό να προστίθεται η προϋπηρεσία του σχολικού έτους αυτού (που ήδη έχει καταχωρηθεί στο ) και να βγαίνει άμεσα η νέα απόφαση χορήγησης ΜΚ, χωρίς προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
Τέλος για όλες τις προϋπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα προτείνουμε να μην προσκομίζονται Βεβαιώσεις Ενσήμων όπως γίνεται και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Τα παραπάνω, εφόσον υλοποιηθούν, εξοικονομούν χιλιάδες εργατοώρες αλλά και μεγάλες ποσότητες αναλωσίμων προς όφελος των εργαζομένων και των υπηρεσιών μας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ