Δεύτερος γύρος για τα με επιστροφές για άλλα 2,5 χρόνια, ήτοι από Αύγουστο 2016 ως και Δεκέμβριο 2018, ξεκινά για 100.000 απόστρατους.

Τα ποσά που τους οφείλονται για αυτό το διάστημα φτάνουν ως και 2.500 ευρώ και απορρέουν από το γεγονός ότι η κυβέρνηση τους επέστρεψε ένα εφάπαξ επίδομα για να καλύψει το υπόλοιπο 50% των μειώσεων που είχαν από τον Αύγουστο του 2012, πλην όμως δεν εφάρμοσε τη «συνταγή» του προηγούμενου νόμου 4307 του 2014 με τον οποίο είχε επιστραφεί η πρώτη δόση (το πρώτο 50%) των περικοπών, αλλά από το 2014 και μετά είχαν και την προβλεπόμενη μηνιαία αύξηση στη σύνταξη.

Η αναπροσαρμογή συντάξεων που είχε γίνει τότε στις αποδοχές τους ακολούθησε την αύξηση που πήραν οι μισθοί των εν ενεργεία στρατιωτικών και καθόρισε νέο, μεγαλύτερο ποσό καταβαλλόμενης σύνταξης. Τώρα, με το νόμο 4575/2018, τους επιστράφηκε μεν το υπόλοιπο των μισθολογικών μειώσεων του Αυγούστου του 2012, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, πλην όμως τα αναδρομικά σταμάτησαν στον Ιούλιο του 2016 και, το κυριότερο, οι συντάξεις τους παρέμειναν ίδιες χωρίς να τους πιστωθεί η αύξηση των αναδρομικών στη μηνιαία τους σύνταξη.

Διπλός κόφτης

Οι απόστρατοι, όπως καταγγέλλουν μέσα από τις Ενώσεις τους, πήραν αναδρομικά για μικρότερο διάστημα (μέχρι Ιούλιο 2016) ενώ περίμεναν μέχρι Δεκέμβριο 2018 και επιπρόσθετα τους έκοψαν το ποσό που θα έπρεπε να είχαν στη μηνιαία τους σύνταξη μετά την πλήρη αποκατάσταση των απωλειών που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ο νέος γύρος διεκδικήσεων για χρωστούμενα αναδρομικά 2,5 ετών, δηλαδή από Αύγουστο 2016 ως Δεκέμβριο 2018, έχει ξεκινήσει και το πιο καθοριστικό σημείο για τις νέες επιστροφές που οφείλονται στους απόστρατους είναι τα ενημερωτικά σημειώματα που θα λάβουν μετά τις 15 Ιανουαρίου, καθώς σε αυτά θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτυπώνεται η βάση υπολογισμού των αναδρομικών που πήραν στις 21 Δεκεμβρίου και κυρίως να εμφανίζεται το ποσό της σύνταξης που θα έπρεπε να έχουν μετά την πλήρη αποκατάσταση των αντισυνταγματικών μειώσεων.