Όπως γίνεται γνωστό, η Περιφέρεια Αττικής τοποθετεί πρώτη τα τεχνικά μέσα αποτροπής της νόθευσης των εξετάσεων, για την απόκτηση .

Η Περιφέρεια Αττικής εφαρμόζει μηχανισμό, μέσω του οποίου θα αποτρέπεται οποιαδήποτε απόπειρα νόθευσης των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Μάλιστα, η απόφαση έχει αποκτήσει και επίσημη μορφή, μέσω εγκυκλίου η οποία υπογράφεται από την Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για θέματα μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου και έχει θέμα: «Θέση σε λειτουργία του προβλεπόμενου εξοπλισμού των αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών».

Ο τεχνικός εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί και στις έξι Αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων που λειτουργούν στην Αττική, στις αντίστοιχες διευθύνσεις της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, τα τεχνικά μέσα έχουν τοποθετηθεί στις αίθουσες που λειτουργούν στο κεντρικό τομέα, τον Πειραιά, την ανατολική Αττική, το Μαρούσι, τον Άλιμο και την Ελευσίνα.

Τα τεχνικά μέσα περιλαμβάνουν φωτογραφική μηχανή που πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας του εξεταζόμενου και διατηρείται κρυπτογραφημένη σε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το υλικό είναι διαθέσιμο σε περίπτωση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου, μόνο με εισαγγελική παραγγελία από τις ελεγκτικές αρχές. Διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και είναι πλήρως εναρμονισμένα με το GDPR (Βάση Μελέτης Αντικτύπου).

Ταυτόχρονα, υπάρχει φορητή συσκευή (φασματογράφος) για τον εντοπισμό κινητών τηλεφώνων ή οιασδήποτε άλλης συσκευής met;adoshw συχνοτήτων, που θα έχει στόχο τη νόθευση της διαδικασίας. Ακόμη, έχει τοποθετηθεί κεντρική οθόνη, η οποία προβάλλει τις οδηγίες και τους κανονισμούς για τη διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, αλβανικά και ρωσικά).

Η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί την πρώτη που «θωρακίζει» τις αίθουσες διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων, με στόχο την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.