Έρχονται αλλαγές στον μηχανισμό καθορισμού του – Υπενθυμίζουμε πως  το προεκλογικό πρόγραμμά της ΝΔ προβλέπει πως « του μισθού πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα».

Σύμφωνα με το capital, στελέχη τα οποία συμμετείχαν στη διαμόρφωση του προγράμματος εξηγούν, σε σχέση με την παραπάνω θέση της Ν.Δ., πως σε γενικές γραμμές ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης θα αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή η , συνυπολογίζοντας όμως τις εκάστοτε δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Αυτό σημαίνει πως η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2024 θα συμβαδίσει με την αύξηση του μέσου μισθού το 2023.

Να σημειωθεί πως η συσχέτιση κατώτατου μισθού – μέσου μισθού πλήρους απασχόλησης δεν προβλέπεται ως “ρήτρα” στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα, ο νόμος του 2013, ο οποίος έχει εφαρμοστεί την περίοδο 2013-2023, προβλέπει χαρακτηριστικά πως “το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών, και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών”.

Με άλλα λόγια, το υφιστάμενο πλαίσιο κάνει μια γενικόλογη αναφορά στην πορεία των “μισθών”, χωρίς να προσδιορίζει κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος το οποίο θα πρέπει λάβει υπ’ όψιν η κυβέρνηση προκειμένου να αποφασίσει για το ύψος του κατώτατου μισθού (π.χ. μέσες αμοιβές γενικά, δείκτης μισθολογικού κόστους).

Αυτό προτίθεται, βάσει της προεκλογικής εξαγγελίας της, η επόμενη κυβέρνηση να το αλλάξει, θέτοντας συγκεκριμένο μισθολογικό κριτήριο για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, δηλαδή την πορεία του μέσου μισθού της πλήρους απασχόλησης.

Κατά τα άλλα, ισχύει η δέσμευση για “αύξηση του μέσου μισθού πάνω από 25% μέσα στην τετραετία 2023-2027 (στα 1.500 ευρώ από 1.170 ευρώ) και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ εντός της τετραετίας“.

Αυτό σημαίνει πως την επόμενη τετραετία ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σωρευτικά κατά 22% ή 5,5% κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.