ΟΛΕΣ οι αλλαγές στα ποσά – Τι λόγω της . Διαβάστε αναλυτικά στο

Υπενθυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι το μηνιαίο ποσό της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα του ν. 1296/1982, το οποίο έως 31.12.2022 ανέρχεται σε 360 ευρώ αναπροσαρμόζεται σε 387,90 ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής του ποσού της βασικής σύνταξης του π. ΟΓΑ με το ν. 4997/2022. Η αναπροσαρμογή αφορά τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, καθώς οι ανωτέρω διατάξεις έχουν αντικατασταθεί με το ν.4387/2016 για νέες απονομές.

Το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα του ν.4387/2016, το οποίο έως 31.12.2022 ανέρχεται σε 360 ευρώ αναπροσαρμόζεται σε 387,90 ευρώ. Η αναπροσαρμογή αφορά τόσο τα ήδη καταβαλλόμενα επιδόματα, όσο και τις νέες απονομές επιδομάτων.

Το ποσό του επιδόματος απολύτου αναπηρίας του του ν. 1140/1981, για τους “παλαιούς” ασφαλισμένους, ήτοι ασφαλισμένους για πρώτη φορά μέχρι και 31.12.1992, καθώς και τους τυφλούς δικαιούχους ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης ασφάλισης, αυξάνεται με βάση τον συντελεστή αύξησης συντάξεων, ήτοι κατά 7,75%, δεδομένου ότι ως βάση υπολογισμού λαμβάνει το ποσό της σύνταξης.

Η αύξηση του επιδόματος καταλαμβάνει τα ήδη καταβαλλόμενα επιδόματα. Οι δε νέες απονομές επιδομάτων απολύτου αναπηρίας υπολογίζονται στο ήδη αυξημένο ποσό σύνταξης.

Τονίζεται ότι κατά την αύξηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ανώτατο όριο του επιδόματος, το οποίο σύμφωνα με το ν.4051/2012 ισούται με το 20πλάσιο του τεκμαρτού ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη την 31.12.2011 και ανέρχεται σε 671,40 ευρώ.

Το επίδομα απολύτου αναπηρίας των “νέων” ασφαλισμένων, με την επιφύλαξη των τυφλών νέων ασφαλισμένων, ισούται με το 25% του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένου κάθε φορά με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ