– Ακίνητα: Διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω της οποίας ξεκαθαρίζεται η κατάσταση σχετικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων ακινήτων των κατηγοριών 1 έως 4 και την από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Όσοι ιδιοκτήτες δεν μπήκαν στην πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις πληγέντων από την κακοκαιρία, αναμένεται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, σύφμωνα την εφημερίδα ““.

Από την 1η Οκτωβρίου και ως την ενεργοποίηση της , η καταχώρηση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας δεν αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της .

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο, «για το διάστημα μη λειτουργίας του μητρώου του άρθρου 62 (Ταυτότητας Κτιρίου) του ν. 4495/2017, οι συνέπειες των υπαγωγών στον νόμο 4495/2017 που πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2020 και εφεξής έως την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου επέρχονται χωρίς να απαιτείται καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας».

Τι ισχύει με τα

Για τις υπόλοιπες 4 κατηγορίες που δεν έκαναν υπαγωγή του ακινήτου τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ιδιοκτήτες αναμένεται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, καταβάλλοντας προσαυξημένα ποσά λόγω της ασυνέπειάς τους, σύμφωνα με τον “Ελεύθερο Τύπο”. Η διαδικασία τακτοποίησης θα τρέχει μέχρι την 31η Μαρτίου 2026. Το ύψος της προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται κατά 5 μονάδες. Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

* κατά 20% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021,

* κατά 25% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί από την 1η Οκτωβρίου 2021 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022,

* κατά 30% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου από την 1η Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023,

* κατά 35% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί από την 1η Οκτωβρίου 2023 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024,

* κατά 40% αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου από την 1η Οκτωβρίου 2024 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

«Κανένας από όσους προσπάθησαν δεν θα μείνει εκτός ρύθμισης. Στην πλατφόρμα του ΤΕΕ έχουν καταγραφεί τα ίχνη αυτών των χρηστών του συστήματος και θα τους δοθεί η σχετική άδεια να ολοκληρώσουν την υπαγωγή» σημειώνει χαρακτηριστικά το υπουργείο. Παράλληλα, θα δοθεί ειδική παράταση για τους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές από τις πρόσφατες κακοκαιρίες, ενώ η ηγεσία του ΥΠΕΝ συζητά την πρόταση του ΤΕΕ, ώστε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά μικρών που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία 5 να μεταφερθούν στην κατηγορία 4.