Το κράτος χρωστά 4,5 δισ. αν και εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα 5 δισ. ευρω σύμφωνα με αποκαλυπτικά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Παρά την αυξημένη ρευστότητα (από την υπερφορολόγηση και τις περικοπές επιδομάτων και παροχών) και τα νέα δάνεια των 6,1 δισ. που πήρε για να πληρώσει τα χρέη του σε ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, το κράτος μείωσε μόνον κατά 1 δισ. ευρώ τα χρέη του και κρατά -για άγνωστους λόγους- «κάβα» τα 5 δισ. ευρώ, ενώ στερεί 4,5 δισ. από αυτούς που τα δικαιούνται και αφήνει την αγορά να ασφυκτιά και να στενάζει.

Κατά 1,066 δισ. ευρώ μειώθηκαν τον Δεκέμβριο τα φέσια του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα (ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και εκκρεμείς επιστροφές φόρων) και διαμορφώθηκαν στα 4,536 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για τον Δεκέμβριο:

Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2016 εκτοξεύθηκε στα 5,007 δισ. ευρώ από 3,993 δισ. ευρώ το 2015.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 3,310 δις. ευρώ από 4,162 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν στα 1,226 δισ. ευρώ από 1,440 δισ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων μειώθηκαν στα 2,024 δισ. ευρώ από 2,373 δισ. ευρώ και των νοσοκομείων στα 450 από 758 εκατ. ευρώ, ενώ των ΟΤΑ υποχώρησαν στα 298 εκατ. ευρώ από 358 εκατ. ευρώ.

Τα ληξιπρόθεσμα του κρατικού προϋπολογισμού μειώθηκαν στα 156 από 280 εκατ. ευρώ και των λοιπών ΝΠΔΔ σε 383 από 392 εκατ. ευρώ.