Άμεση αλλαγή της επικείμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ( του Αιρετού Φ. Ευαγγέλου )

Με αφορμή την προωθούμενη διαδικασία αξιολόγησης οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αρνούμαστε την αξιολόγηση τόσο λόγω του αξιοκρατικού τρόπου διορισμού μας όσο και λόγω του ότι πιστεύουμε ότι…