Τί προβλέπεται για την Αναπλήρωση χαμένων ωρών

Νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση της αναπλήρωσης χαμένων διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο απο μαθητικές καταλήψεις. Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους...