Ακάθιστος Ύμνος: Ακολουθία των Χαιρετισμών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Σήμερα ψάλλεται ο ακάθιστος Ύμνος (Χαιρετισμοί), ο οποίος είναι ένα ποίημα γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ., που μιλάει στην Παναγία. Οι Χαιρετισμοί εμπερικλείουν τις βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας για το...