Τι θα καθορίζουν οι Υπουργικές αποφάσεις για τις δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου

ΤΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ( ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕ.ΚΕ.Σ. – Κ.Ε.Σ.Υ. κ.α.) ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ…

Μετονομασία Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης

Από “Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)” μετονομάζεται σε “Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)”

Χρονοδιάγραμμα ψήφισης του Νομοσχεδίου για τις νέες δομές υποστήριξης επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 τέθηκε σε Διαβούλευση έως τη Δευτέρα 26 Μαρτίου και ώρα 15:00 το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας…

Προσλήψεις αναπληρωτών στην ειδική αγωγή 2017 2018

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ(Σ.Μ.Ε.Α.Ε. – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΜΑΘΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ…

Συνολικοί πίνακες μόνιμου ΕΕΠ ΕΒΠ στις δομές ειδικής αγωγής ανα κλάδο

Μέσα στα πλαίσια της κινητοποίησης όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για μόνιμους διορισμούς Εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ η ανάγκη να επιχειρήσουμε μια επικαιροποιημένη καταγραφή των…