Ζητού πίσω χρήματα από αναπληρωτές!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ Ή ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΑΝ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

2.198 ενστάσεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ το 2017

Εξεδόθη σε Φ.Ε.Κ. η Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2017 και σχετικά με τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού…

Μέλη ΕΕΠ επιλέγονται ως συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής

Ακολούθως παρατίθενται δύο διευκρινήσεις, όσον αφορά σε διατάξεις του νόμου ν.4557/2018: “Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις”.

Έρχεται η προκήρυξη για την Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ

Σύμφωνα με σημερινή μου ενημέρωση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Αύριο, Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, θα εκδοθεί σε Φ.Ε.Κ. η Προκήρυξη για την Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). για να προχωρήσει…

Πότε θα αποσταλούν στις ΠΔΕ οι Γνωμοδοτήσεις, για να αναρτηθούν οι Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ

Σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π.), αναφορικά με το θέμα της Γνωμοδότησης της Επιτροπής περί των Συναφειών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Τίτλων των υποψηφίων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής…

Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού έργου -προσωρινούς πίνακες ΕΕΠ- ενστάσεις απορριφθέντων ΕΒΠ

Σύμφωνα με σημερινή μου ενημέρωση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.:1.     Αύριο, Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, θα εκδοθεί σε Φ.Ε.Κ. η Προκήρυξη για την Επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). για να προχωρήσει από…

Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ για τις αποσπάσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ 2018 – 2019

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., η συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) για τις Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) για το…

Αξιολόγηση διοικητικών και εκπαιδευτικών που εκτελούν διοικητικό έργο στις ΠΔΕ – ΔΠΕ – ΔΔΕ

Εγκύκλιο με ένδειξη “ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ”, απέστειλε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας ο Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γ. Αγγελόπουλος, αναφορικά με την υλοποίηση της Αξιολογητικής διαδικασίας της περιόδου 01-01-2017 έως 31-12-2017.