Δείτε γιατί είναι θανάσιμο σφάλμα να έχετε το κινητό στην τσέπη…

Αρκετές έρευνες πια έχουν επισημάνει ότι η ακτινοβολία από τα κινητά τηλέφωνα βλάπτει το σπέρμα και θέτει σε κίνδυνο την αναπαραγωγική λειτουργία του άνδρα… Περισσότερες από δέκα επιστημονικές έρευνες πάνω...

Γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης πριν 30 χρόνια … και ξέχασε να αποφοιτήσει

Ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό καθεαυτό της διαγραφής των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών» θα επιφέρει… στα ΑΕΙ, η διαδικασία που με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και...