Χρόνος συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων και ενημέρωση γονέων στα Δημοτικά

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, το οποίο δεν επιλύει ούτε το νέο ΠΔ 79/2017, είναι η εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων...