«Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου: 1922-2022»: Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν έως 16 Μαρτίου 2022 μαθητές/τριες Β’ και Γ’ Γυμνασίου όλης της Ελλάδας, ατομικά ή σε ομάδες έως τριών ατόμων υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού. Η...

Ταινία Ελληνικού σχολείου βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ!

Με τίτλο “Μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, αρκεί να το πιστέψεις!” η ταινία του Δημοτικού σχολείου Αγίου Δημητρίου Αργολίδας βραβεύτηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) στο φεστιβάλ κινηματογράφου που...