Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 2020 -2021

Υπουργείο Παιδείας – Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων: Σχεδιασμός και Υλοποίηση (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων)  2020-2021 Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, κατά…