Σ.Υ.Α Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Υ.Α.) σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας KEΦΑΛΑΙΟ Α/ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Α.) Άρθρο 1 Ίδρυση – Αποστολή Ιδρύεται Σχολή Υπαξιωματικών Αεροπορίας…