ΣΕΕΔΔ: Πώς στήθηκε το κόλπο με τα παράνομα πτυχία.

ΣΕΕΔΔ: Πώς στήθηκε το κόλπο με τα παράνομα πτυχία. Ο κ. Κασσαβέτης, έχει το λόγο. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ (Γενικός Γραμματέας Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και...