Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων ΣΕΕ στην Αττική

Ανακοινώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας...

Ενημερωτικό για την επιλογή ΣΕΕ στην ΠΔΕ Αττικής

Ενημερωτικό για την επιλογή ΣΕΕ στην ΠΔΕ Αττικής για τις ενστάσεις κατά του αξιολογικού πίνακα και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Της αιρετού στο ΑΠΥΣΔΕ Αττικής  Πύρζα Φανής των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων ...