Ένας χρόνος ψηφιακή δήλωση γέννησης

Η νέα διαδικασία δήλωσης γέννησης, «έλυσε» τα χέρια των γονιών  από την γραφειοκρατία εδώ και ένα χρόνο. «Η διαδικασία της δήλωσης γέννησης αρχίζει και τελειώνει στο μαιευτήριο. Δεν επιλέξαμε να…