Βιωματική ιστορία προσκόπων από τη φωτιά

Ο τρόπος που βίωσαν τις τραγικές ώρες της καταστροφικής πυργκαγιάς στην Ανατολική Αττική τα παιδιά που φιλοξενούνταν στις προσκοπικές κατασκηνώσεις και τη διαδικασία εκκένωσης τους από τους ενήλικους εθελοντές, αλλά...

Εισήγηση ΓΓΝΓΔΒΜ Παυσανία Παπαγεωργίου στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Προσκόπων

Εισήγηση ΓΓΝΓΔΒΜ Παυσανία Παπαγεωργίου στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Προσκόπων «Αυτό που ορίζουμε ως πολιτική για τη νεολαία να αξιολογείται και να αξιολογείται συνεχώς», υπογράμμισε προς τους συμμετέχοντες -αντιπροσώπους απ’...

Παυσανίας Παπαγεωργίου: Εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία

«Αυτό που ορίζουμε ως πολιτική για τη νεολαία να αξιολογείται και να αξιολογείται συνεχώς» υπογράμμισε προς τους συμμετέχοντες -αντιπροσώπους από όλη την Ελλάδα στο 18ο πανελλήνιο συνέδριο της κορυφαίας και...