ΟΑΕΔ Προεργασία: Προϋποθέσεις – Διαδικασία για θέσεις εργασίας

ΟΑΕΔ Προεργασία:  Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες...