Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Εξεταστικά Κέντρα διαβαθμισμένης εξέτασης επιπέδου Γ (Γ1-Γ2)

Εισαγωγή της διαβαθμισμένης εξέτασης του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2) του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η πιλοτική εξέταση…

Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών

1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο, όπου να αναγράφεται ο γάμος παιδιών-αν υπάρχει) και οποιαδήποτε αλλαγή στον έγγαμο βίο σας(π.χ διαζύγιο η θάνατος με την προυπόθεση να επισυναφθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη)

Νέο σύστημα παραιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς

Αλλαγές στο σύστημα παραιτήσεων των εκπαιδευτικών για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας κάνει το υπουργείο Παιδείας καθώς όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο, παρατηρήθηκαν πολλά λάθη τόσο στις αιτήσεις που…