ΟΠΣΥΔ Οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης των αναπληρωτών

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης των αναπληρωτών Διαβάστε : Νέα πεδία στον φάκελο αναπληρωτή στο opsyd.sch.gr Η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης απέστειλε στις Διευθύνσεις οδηγίες...

OPSYD Αιτήσεις αναπληρωτών Δικαιολογητικά συνάφεια Οδηγίες

Υποβολή από τους υποψηφίους αναπληρωτές ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ΟΠΣΥΔ Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ opsyd.ch.gr έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης των στοιχείων του φακέλου τους και...

Πόσοι αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας δεν ανέλαβαν υπηρεσία

24-06-16 Πόσοι αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν Σε 351 ανέρχονται με τα έως τώρα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας οι αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τιμωρούνται με...

opsyd.sch.gr Μέχρι πότε οι αιτήσεις αναπληρωτών

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα κληθούν οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι αναπληρωτές να καταθέσουν την αίτηση αναπληρωτή 2016 με τις περιοχές που επιθυμούν να εργαστούν. ΟΠΣΥΔ Συνεχίζεται στο opsyd.sch.gr η...

Πίνακες Αναπληρωτών 2016: έλεγχος νομιμότητας και ενστάσεων από ΑΣΕΠ

Πίνακες Αναπληρωτών 2016 Άρθρο τρίτο του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α/8-6-2016) Άρθρο τρίτο – Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού 1. α) Οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και...