ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Αναδημοσιεύουμε την ενημέρωση από τους αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. κκ Β.Βούγια και Δ. Παπαευθυμίου σχετικά με τις αναρτήσεις των Πινάκων αναπληρωτών Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π., τις ημερομηνίες και τον αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.& Ε.Β.Π. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – 19/8/2016 Οι αιτήσεις των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που κατατέθηκαν φέτος στη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας, ανήλθαν σε 243 τον αριθμό, από 180 πέρσι, δηλαδή είχαμε…