Ένας χρόνος πανδημίας: Πόσες εβδομάδες διά ζώσης διδασκαλίας έχουν χαθεί στα σχολεία

Κλειστά σχολεία εν μέσω πανδημίας: Τουλάχιστον το 40-50% των κανονικών εβδομάδων διδασκαλίας, με ελαφρώς μικρότερο ποσοστό απωλειών στην Πρωτοβάθμια. Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το πρώτο κλείσιμο των σχολείων...