Παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί: Το πρόγραμμα Κυψέλη, επένδυση για το αύριο

Σε όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς καθιερώνονται ειδικά διαγνωστικά τεστ, με σκοπό την πρώιμη ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών και την πρόωρη θεραπευτική παρέμβαση, που θα βελτιώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργικότητα...

Παιδικοί σταθμοί: Αλλάζει ριζικά το πρόγραμμα λειτουργίας τον βρεφονηπιακών σταθμών

Paidi.gov.gr: Νέο πλαίσιο προσχολικής αγωγής παιδιών 0-4 ετών

Στην πλατφόρμα paidi.gov.gr ξεκινά δημόσια ανοικτή διαβούλευση για το νέο πλαίσιο προσχολικής αγωγής παιδιών 0-4 ετών. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται πολίτες, φορείς, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ και οποιοσδήποτε άλλος...