Αναδοχή και αποϊδρυματοποίηση: Τα παιδιά να μην μεγαλώνουν άλλο σε ιδρύματα, αλλά σε μια οικογένεια

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, στις 82 δομές που υπάρχουν καταγράφηκαν δυο χιλιάδες διακόσια παιδιά. Σήμερα, τουλάχιστον επτακόσια έχουν υιοθετηθεί ή βρήκαν ανάδοχες οικογένειες. ‘Αλλα χίλια πεντακόσια παιδιά που...