Από τον Ιανουάριο αρχίζει η αξιολόγηση όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων

To καθεστώς του μισθολογίου-βαθμολογίου που ισχύει στον «πυρήνα» του Δημοσίου επεκτείνεται και στους εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή στους απασχολούμενους στα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, των νομικών προσώπων...