ΟΜΕΔ Εστιατόρια – Ζαχαροπλαστεία: Στα δικαστήρια κατά της απόφασης ΟΜΕΔ

Οι εργοδότες των δύο κλάδων επιθυμούν την ακύρωση της σύμβασης εργασίας, αφού αν εφαρμοστεί θα κληθούν να αυξήσουν έστω και κατ’ ελάχιστο, τις μηνιαίες αποδοχές που καλούνται να καταβάλλουν στους…