Η Γνωμοδότηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές

Η Γνωμοδότηση υπ αριθμ. 436/2012 για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Ηθοποιούς Η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) υπ αριθμ. 436/2012 έχει δεκτή από τον τέως...