Εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης μέσω Moodle 26 εβδομάδων – Συμπληρωματικές αιτήσεις

 Συμπληρωματικές αιτήσεις για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης μέσω Moodle (26 εβδομάδων) λαμβάνοντας υπόψη : 1) την καθυστερημένη προκήρυξη της έναρξης του σεμιναρίου που άφησε περιθώριο λίγων μόνο ημερών...