Και το θρήσκευμα στα στοιχεία των μαθητών που καταχωρούνται στο Myschool

Με πρόσφατη αναβάθμιση του ΠΣ myschool έγινε διαθέσιμο το νέο Σχ. Έτος 2015-2016. Στις Οδηγίες που δίνονται για τη σωστή καταχώρηση των απαραίτητων Στοιχείων Μαθητή σημειώνεται: «Για την ορθή λειτουργία...