Μαθήματα επιλογής και Ομάδα προανατολισμού : Προγραμματισμός 2016 2017

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους και να παραδοθούν στους διευθυντές μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επίδοση της βαθμολογίας του...