Έρχονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε όλα τα σχολεία – Οι κύκλοι δεξιοτήτων

Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Από τη νέα σχολική χρονιά, το πρόγραμμα «εργαστήρια δεξιοτήτων» αναμένεται να ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία. Τι προβλέπεται  σύμφωνα με την απόφαση για την πιλοτική…