Το προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Κοινότητας

Κέντρα Κοινότητας | Με κοινή Υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στις οποίες ορίζεται και το προσωπικό που μπορεί να εργαστεί σε αυτά, όπως: Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ...