Έρχονται μεγάλες αλλαγές σε προσλήψεις, συντάξεις, πανελλήνιες

Κέλλας για ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας και ηλεκτρονική απόλυση των αναπληρωτών

Αναπληρωτές: ηλεκτρονική  ανάληψη υπηρεσίας και ηλεκτρονική απόλυση – Η κυβέρνηση προχώρησε στην υλοποίηση της ψηφιακής “επανάστασης” του δημόσιου τομέα, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους...