ΑΣΕ με να γίνω αυτό που θέλω!

Το βαρύτερο φορτίο για ένα παιδί ,λένε, είναι η ζωή που δεν έζησαν οι γονείς του. Κι αυτό γιατί ,όπως είναι φυσικό, οι γονείς έχουν προσδοκίες για τα παιδιά τους....