Πότε θα γίνουν ηλιακές εκλείψεις το 2019

Μερική έκλειψη Ηλίου, η πρώτη του έτους, θα συμβεί στις 6 Ιανουαρίου, όμως δεν θα είναι ορατή από τη χώρα μας. Το φαινόμενο συμβαίνει, όταν η Σελήνη καλύπτει εν μέρει...