Απαιτείται Πανεπιστημιακή σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτών για την τεχνολογική εκπαίδευση και την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή .

Η συζήτηση για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας είναι κυρίαρχη αυτόν τον καιρό εν όψει και του πακτωλού των πόρων που αναμένεται να διατεθούν στη χώρα μας από…