Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΕΣΕΚ

«Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί επιστήμονες, που προέρχονται από τον ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις 5 (πέντε) θέσεις μελών-ειδικών…